ทบ.แจงใหม่อีกรอบ “พลทหาร พัชรพงษ์” เหยียบกับระเบิด มีสิทธิได้ปูนบําเหน็จ แต่งตั้งชั้นยศ

14 มีนาคม 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

จากกรณี พลทหารพัชรพงษ์ หาลาภ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย.ร.112 พัน.ร.11 เยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิดที่อาจหลงเหลืออยู่จากเหตุสถานการณ์ชายแดนในอดีต ขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตรับผิดชอบ พื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราขธานี

65

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพยก ชี้แจงเพิ่มเติมกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย ร.112 พัน.ร.11 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 เหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิดจนได้รับบาดเจ็บขาขวา และข้อเท้าขาด ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

Loading...

66

ว่า ทหารกองประจำการ เมื่อปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตาม “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จ พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559”

67

สำหรับกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ ที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดก็จะได้รับสิทธิตามระเบียบดังกล่าวเช่นกัน โดยในเบื้องต้นเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาปลดพิการทุพพลภาพแล้ว จะได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษฯ เลื่อนชั้นเงินเดือน รวมทั้งได้รับการเสนอแต่งตั้งชั้นยศ ส่วนจะได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษและแต่งตั้งยศเป็นชั้นใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กองทัพบกจะให้การดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในทุกด้านอย่างดีที่สุด

68

Loading...
Loading...แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ทบ.แจงใหม่อีกรอบ “พลทหาร พัชรพงษ์” เหยียบกับระเบิด มีสิทธิได้ปูนบําเหน็จ แต่งตั้งชั้นยศ "

Comments are closed.

error: