“กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

31 มีนาคม 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

สำหรับคนที่มองหางานใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนในด้านการทำงานมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยจ้า รับรองเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน -18 เมษายน 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Loading...

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืชวิทยา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Loading...

5.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน -18 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/ เป็นไงกันบ้างค่ะถ้าท่านใดสนใจสามารถสมัครได้เลย


ขอขอบคุณ jobthaidd

Loading...แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " “กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท "

Comments are closed.

error: