เล่นไฟ ’60 ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ

ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ” คือแนวคิดในการจัด “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

“ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ” คือแนวคิดในการจัด “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560”  ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 แต่ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่า ประเพณีนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่ามีการสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียง” หรือ “การลอยพระประทีป” ทั้งยังมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่องานตามคำในหลักศิลาจารึกว่า “งานเผาเทียนเล่นไฟ” โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราช การจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แนวคิดการจัดงานในปีนี้จึงถูกกำหนดว่า ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ

“การแสดงประกอบแสงเสียงในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุก ๆ ปี โดยเป็นการแสดงประกอบแสงเสียงเรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” มีการนำช้างเข้ามาร่วมแสดง 3 เชือก ในฉากที่แสดงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยเป็นช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้างของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และช้างของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด”

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น