#ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ !!ควรนำหลักธนาคารน้ำใต้ดินของในหลวงในรัฐกาลที่ 9 จะทำให้คนไทยรอดพ้นน้ำท่วม

ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นแนวทางสำคัญ และเคยนำมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำบริเวณเขาขุนน้ำนางนอน จนทำให้น้ำลดภายใน 3 วันมาแล้ว ในขณะที่เครื่องดันน้ำดูดมาเป็นอาทิตย์ แต่ปริมาณน้ำลดช้า แถมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมยังเขตใกล้เคียงในจุดที่มีการระบายน้ำ พร่องน้ำบนดิน

ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นแนวทางสำคัญภาคปฏิบัติการชิ้นหนึ่ง ที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร ในปี 2554 มาแล้ว แนวทางนี้เป็นการเปิดช่องอากาศ เพื่อให้น้ำในพื้นที่รอบๆ สามารถซึมผ่านพื้นดิน เพื่อนำมากักเก็บไว้ใต้ดิน ซึ่งจะช่วยลดทั้งปริมาณน้ำภายในถ้ำ และลดปริมาณน้ำที่สูบออกจากภูเขาไปสร้างผลกระทบกับชาวบ้านท้ายน้ำ

ธนาคารน้ำใต้ดินจะมี 2 ประเภท คือธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด และธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ถ้าทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 2 ประเภท ควบคู่ไปด้วยกันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพ และชั้นดินของแต่ละพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

* ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
* จากนั้นใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน), ท่อนไม้ หรือเศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์

* นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม

* คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมา

เป็นการเปิดผิวดินเพื่อที่จะสามารถใช้น้ำในระดับผิวดินได้เลย โดยจะมีการขุดบ่อขนาดใหญ่ แต่ขนาดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ และความต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

* เจาะพื้นบ่อเป็นหลุม 3 หลุมให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงชั้นหินอุ้มน้ำได้ดี และมีช่องสำหรับถ่ายเทอากาศจากโพรงใต้ดินเมื่อถูกน้ำเข้าไปแทนที่

* โดยน้ำที่นำมาเก็บนั้นมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น น้ำฝน หรือน้ำจากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ซึ่งเมื่อน้ำถูกเติมลงชั้นใต้หินอุ้มน้ำปริมาณมากพอ น้ำจะเอ่อล้นมาที่บ่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกษตรกรสามารถสูบน้ำจากบ่อนี้มาใช้ได้ทันที วิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องขุดเจาะหาแหล่งน้ำ หรือสูบน้ำจากแหล่งน้ำไกลๆ ประหยัดพลังงาน แถมช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียว

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

ธนาคารน้ำใต้ดินหากนำไปใช้ในพื้นที่ ใกล้เคียงกับจุดที่มีน้ำท่วม หรือป้องกันน้ำท่วม จะเป็นการแก้ไขแบบทางตรง ควบคู่กับการพร่องน้ำ เบี่ยงเบนทางน้ำ โดยใช้พิ้นที่ไม่มากต่อท่อตรงให้น้ำลงใต้ดิน และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อีกในอนาคต แถมรัฐไม่ต้องจ่ายค่าเยี่ยวยาใดๆให้กับประชาชน ให้คนในท้องถิ่นช่วยกันได้ แต่ควรขุดรอก หวย หนอง คลอง บึง น้ำแม่ แม่น้ำ เป็นสำคัญ

สิ่งเหล่านี้คือตำราวิเศษที่พ่ออยู่หัวในรัฐกาลที่ 9 ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงให้ความรู้เหล่านี้กับคนไทย และสามารถนำมาใช้ได้ในยามวิดกฤติมาแล้วถึง 2 ครั้งคือ คราน้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2554 และ เด็กติดถ้ำขุนน้ำนางนอน แม้พระองค์จากไป แต่พระองค์ยังอยู่ในใจคนไทย ทุกความรู้คือบุญบารมีที่พระองค์สร้างไว้ ให้ปกป้องคนไทยทุกคน

ดั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔

“ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่า ที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย”

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
8 สิงหาคม 2561

อ้างอิง : รู้ค่าพลังงาน WATCHDOG | ธนาคารน้ำแบบปิด และ ธนาคารน้ำแบบเปิด

Facebook Comments