#แชร์คลิปโป๊ในมือถือ ในกลุ่ม Line เสี่ยงติดคุกไหม?

ไฟล์หรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสื่อลามกอนาจารทั้งหลาย หากท่านทั้งหลายมีไว้ติดตัว ไม่ว่าจะอยู่ในมือถือส่วนตัว คอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็ตาม ระวังให้ดี! อย่าแชร์เด็ดขาด! ไม่ว่าจะในกลุ่ม Line หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ท่านเล่นเป็นประจำ มิฉะนั้นอาจต้องโทษจำคุกถึงห้าปีหรือปรับแสนบาท!

รายละเอียดปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐ “มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” ลักษณะการกระทำความผิดปรากฏอยู่ใน อนุ ๔ “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” หมายถึง การที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอัพโหลดลงคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ เช่น การลงวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจารในกลุ่ม Line แม้จะเป็นกลุ่มลับผู้ใช้ Line ทั่วไปก็อาจจะเข้ากลุ่มนั้นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะโดยการเข้าถึงรหัส QR Code กลุ่มนั้นหรือการชักชวนเข้ากลุ่มที่มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร และอนุ ๕ “เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)”

ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านอยู่ในกลุ่ม Line ที่มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารแล้วท่านได้ส่งต่อหรือทำการ Forward Line วิดีโอสื่อลามกอนาจารที่ถูกอัพโหลดขึ้นโดยผู้ใช้คนอื่น ท่านจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔(๕) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

หากท่านมีสื่อลามกอนาจารเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่าน อย่าเผยแพร่เด็ดขาด! หากมีผู้พบเห็น บุคคลนั้นสามารถแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินการจับกุมได้ จึงไม่ควรไว้ใจคนในกลุ่ม Line ท่านอาจจะถูกหักหลังได้

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ ผู้เขียน

สำนักข่าววิหคนิวส์

Facebook Comments