#สหพันธ์ปลัดอำเภอเตือนประชาชนระวังปลัดเก๊ ต้มตุ๋นผ่านโซเชียล

สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) เตือนเรื่อง การแอบอ้างหลอกลวงตนว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) หรือปลัดอำเภอเก๊ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชนอย่างร้ายแรง

วันที่ 11 ตุลาคม 25621 นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย(ส.ปอ.ท.) เปิดเผยว่า หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลตามที่ปรากฏบทความในสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ค เตือนภัยบุคคลซึ่งปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง จำนวนหลายราย ซึ่งมีกรณีผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) รวมถึงยังมีการสวมเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และยังประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของโรงเรียนปลัดอําเภอ การหลอกลวงว่าตนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ส่งผลทำให้ได้ไปซึ่งผลประโยชน์ ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง โดยเฉพาะการหลอกลวงว่าสามารถที่จะฝากบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง รวมถึงความผิดอาญาอื่น ๆ

สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) จึงขอแจ้งข่าวดังกล่าวให้กับประชาชน ได้ตรวจสอบและใช้ความระมัดระวังอันเป็นการป้องกันความเสียหาย ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้สงสัยสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานของทางราชการอันเป็นหน่วยงานซึ่งปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลด้านการทะเบียน สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้หลอกลวง แอบอ้างดังกล่าวอันส่งผลเสียหายต่อทางราชการ และประชาชน

สหพันธ์ปลัดอำเภอฯ จะได้รวบรวมหลักฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ /รวมถึงจะได้ดำเนินคดี ต่อผู้กระทำความผิด ตลอดถึงสนับสนุน โดยหลอกลวงว่าตนตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) หรือเป็นปลัดอำเภอเก๊ ตามกฎหมายต่อไปนายบุญญฤทธิ์ กล่าว

สำนักข่าววิหคนิวส์

Facebook Comments