#ด่วนที่สุด!รัฐบาลประกาศปฏิทินก่อน-หลังเลือกตั้งแล้ว

8 พ.ย.61 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงไทม์ไลน์ทางการเมืองตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคม โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือ

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. พ.ร.ป.เลือกตั้งสส.เริ่มบังคับใช้(ต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จใน 150 วัน (9 พ.ค.62) และในระหว่างวันที่ 16-27 ธ.ค. กกต.จะประกาศใช้พรฏ.ให้มีการเลือกตั้งสส. และปลดล็อกคำสั่งคสช.

ส่วนปฏิทินงานในเดือนมกรคม 2562 ที่น่าสนใจคือ วันที่ 2 ม.ค.กกต.ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบสว.200 คนให้คสช.ไปคัดเลือกเหลือ 50 คน บวก สำรอง 50 คน

ภายใน 5 วันนับจากประกาศใช้พรฏ. กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง/วันรับสมัคร/จำนวนสส.ในแต่ละเขต

ไม่เกิน 25 วัน นับจากประกาศใช้พรฏ. รับสมัครสส.โดยให้เวลา 5 วัน และพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อนายกฯให้กกต.ประกาศ

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62 เลือกตั้งสส.ทั่วประเทศ 350+150 = 500 คน

วันที่ 24 เม.ย.62 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง(ภายใน 60วันนับจากเลือกตั้ง)

วันที่ 27 เม.ย.62 คสช.พิจารณา สว.50คน +194 คนเสร็จและนำขึ้นถวาย50+194+6=250 คน โปรดเกล้าฯตั้ง สว.250 คน

ส่วนในเดือนพฤษภาคม โดย 1 วันก่อนเสด็จฯเปิดสภาฯ สนช.สิ้นสุดลง สำหรับการเลือกนายกฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯ ตั้งครม. และครม.ใหม่ปฏิญาณ รัฐบาลเก่าและคสช.สิ้นสุด จะเกิดขึ้นหลังวันที่ 8 พ.ค.62


Cr.naewna

สำนักข่าววิหคนิวส์

Facebook Comments