#ดร.สุกิจ ยัน !! หมอละเมิดคนไข้ แม้เหยื่อยินยอม แต่ไม่มีสิทธิละเมิดทางเพศ

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้โพสข้อความระบุว่าเหยือคนไขหมอสูติ แม้จะเป็นความยินยอม
หมอก็ไม่มีสิทธิล่วงละเมิดทางเพศ แต่การชดใช้ค่าเสียหายเป็นการบรรเทาผลร้าย
ข่าวคดีหมอสูติที่นครสวรรค์ปานปลาย นักกฏหมายต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน. ที่นี้เรามาดูเรื่องหลักความยินยอม(volentinonfitinjuria)หมายความว่าเมื่อให้ความยินยอมแล้วยอมไม่ถือว่ามีความเสียหาย หรือความยินยอมของผู้เสียหายทําให้ไม่เป็นละเมิด
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเฉพาะตัวผู้เสียหายแล้ว

ผู้เสียหายย่อมให้ความยินยอมต่อการกระทํานั้นได้ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงสามารถยอมความกันด้วยวาจาได้ ซึ่งก็ทำให้คดีอาญาเลิกกันได้เหมือนกัน แต่ต้องมีพยานรู้เห็น เจตนา อันแท้จริงของคู่กรณี

การที่คุณหมอโอนเงินให้คนไข้นั้นไมมูลเหตุจูงจใจอะไรที่คุณหมอจะให้คนไข้ด้วยความเสน่หาเป็นเงินสูงถึงสามแสนบาท
น่าจะเป็นสัญญาต่างตอบแทนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 795/2516
ในส่วนนี้ภาระพิสูจน์แก่คนไข้.
หากพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่าเป็นการระงับข้อพิพาท หากคนไข้ยังไม่พอใจจำนวนเงิน แล้วมีผู้ยุยงส่งเสริมให้แจ้งความเพื่อให้คุณหมออับอายและจ่ายเงินเพิ่มนั้น ศาลจะลงโทษเท่าไรก็ได้เป็นดุลยพินิจในการลงโทษหรืออาจไม่ต้องรับโทษในความผิดดังกล่าวก็ได้

สำนักข่าววิหคนิวส์

Facebook Comments